Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

186

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Милош  

 

Прванов  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Стевана Мокрањца 18 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/5592-153  

vladimir.prvanov@finrevizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Нушићева 15/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018611  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.10.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.10.2019.