Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

190

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранка  

 

Владо  

 

Граховац  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Мише Димитријевића 70 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/518-178  

brankav.grahovac@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

KAPITAL REVIZIJA DOO NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Војводе Мишића 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019012  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2026.