Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

194

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Никола  

 

Жарко  

 

Арсовић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а стан 1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

062/288-959  

nikola.arsovic@smnaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

SMN audit & tax д.о.о. Београд-Нови Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а стан 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019412  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2026.