Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

196

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Звездан  

 

Андрија  

 

Божиновић  

 

АДРЕСА

Београд, Јужни Булевар 86/12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/7448-918  

z.bozinovic@nexiastar.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE I PORESKE USLUGE NEXIA STAR DOO BEOGRAD (VRAČAR) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јужни Булевар 86/12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019612  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2026.