Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

197

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драгица  

 

Ранко  

 

Здравковић  

 

АДРЕСА

Београд, Милентија Поповића 13/6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3098-198  

dragica.zdravkovic@ecovis.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1019712  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.01.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2026.