Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

200

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данијела  

 

Миле  

 

Цвејић  

 

АДРЕСА

Београд, Жарка Зрењанина 86 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3210-500  

danijela.cvejic@bakertillywb.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020012  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2020.