Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

200

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Данијела  

 

Миле  

 

Цвејић  

 

АДРЕСА

Београд, Жарка Зрењанина 86 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3210-500  

danijela.cvejic@globalaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD (STARI GRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020012  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.04.2026.