Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

206

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Жељка  

 

Перица  

 

Берић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Јована Андрејевића 12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/571-144  

centarzareviziju@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Народног фронта 23д/III/318 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020612  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.07.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.06.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.07.2026.