Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

207

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Аница  

 

Радован  

 

Крстић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Богдана Шупута 31 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/539-946  

bojicrevizija@hotmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, књиговотсво и консалтинг "BOJIĆ REVIZIJA" d.о.о 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Шабац, Цара Душана 1/II/14 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020712  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.09.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.08.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2020.