Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

208

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Светлана  

 

Светко  

 

Бјелица  

 

АДРЕСА

Београд, Риге од Фере 20/10 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3020-614  

svetlana@psr.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију "PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 96 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1020812  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.09.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2020.