Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

211

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Младенка  

 

Живко  

 

Тодоровић  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Влаховића 49 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2317-933  

mladenka.todorovic@mts.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге "SRBO AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Илије Стојадиновића 6/2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021112  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.10.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.10.2020.