Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

212

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бојана  

 

Драган  

 

Медуловић  

 

АДРЕСА

Београд, Бул. краља Александра 250 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2424-069  

dijaudit@mts.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "DIJ-AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Димитрија Туцовића 119Б 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021212  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.10.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.10.2020.