Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

215

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Срђан  

 

Иван  

 

Божовић  

 

АДРЕСА

Београд, Устаничка 73/12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

060/0382-010  

srdjan.bozovic@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o., Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021512  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.10.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.10.2026.