Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

216

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Светлана  

 

Југослав  

 

Јеремић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 132 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3018-445  

svetlana.jeremic@pkf.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU KONSALTING I RAČUNOVODSTVENE USLUGE PKF DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021612  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.10.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.10.2026.