Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

217

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Милун  

 

Јанковић  

 

АДРЕСА

Крагујевац, Светозара Марковића 97/31 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

034/6363-863  

revibil@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за услуге ревизије и консалтинг "REVIBIL" d.о.о 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Крагујевац, Змај Јовина 45/12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1021712  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2012.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.11.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.12.2020.