Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

40

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Олгица  

 

Миленко  

 

Батуран  

 

АДРЕСА

Београд, Улофа Палмеа 21/15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2399-714  

office.acca@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Церски венац 7/3/15 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1004007  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.11.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2020.