Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

223

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ружица  

 

Вукадин  

 

Мајкић  

 

АДРЕСА

Београд, Хоповска 71 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4409-880  

r.majkic@nexiastar.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge NEXIA STAR doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јужни Булевар 86/12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022315  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.03.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.03.2021.