Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

225

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маја  

 

Љупче  

 

Марић  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Шупљикца 15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8069-533  

maja.maric@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Нушићева 15/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022513  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.03.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.03.2021.