Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

228

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ружица  

 

Милисав  

 

Мијатовић  

 

АДРЕСА

Крушевац, Серафима Неготинца 12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

037/458-395  

saldorevizija@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za računovodstvo i reviziju SALDO REVIZIJA DOO Kruševac 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Крушевац, Серафима Неготинца 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022815  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.06.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.06.2021.