Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

229

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Николина  

 

Ђорђе  

 

Радусин  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3284-019  

nikolina@euaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1022913  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.04.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.04.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.04.2021.