Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

230

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бојан  

 

Здравко  

 

Рупић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Булевар цара Лазара 88 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/3463-898  

kapitalrevizija@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА ДОО Нови Сад 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Војводе Мишића 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023013  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.05.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.05.2021.