Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

183

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Олга  

 

Мирко  

 

Планојевић  

 

АДРЕСА

Крагујевац, Мокрањчева 25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

065/9655-027  

olgaplanojevic@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018311  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.09.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.09.2019.