Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

233

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Никола  

 

Велимир  

 

Ђуровић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

ndjurovic@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 1709554 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023313  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.06.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.06.2021.