Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

234

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Радивоје  

 

Славољуб  

 

Петровић  

 

АДРЕСА

Београд, Данијелова 32 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3093-211  

audit@singidunum.ac.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "STANIŠIĆ-AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Данијелова 32 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023413  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.06.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.06.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.06.2021.