Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

236

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Љубодраг  

 

Карајовић  

 

АДРЕСА

Београд, Устаничка 172/4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3347-421  

milos.karajovic@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023616  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2019.