Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

239

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Горaн  

 

Гојко  

 

Арбутина  

 

АДРЕСА

Београд, Војводе Степе 411ж/6/38 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4081-715  

goran.arbutina@agmgroup.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje AGM Audit d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 29/18 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1023913  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.09.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.09.2019.