Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

244

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранко  

 

Зоран  

 

Војновић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

bvojnovic@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Канаде  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Institute of Chartered Accountants of Ontario Канада

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024413  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.09.2015.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.10.2018.