Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

245

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

James  

 

John  

 

Thornley  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

jamesthornley@kpmg.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Велике Британије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales - сертификат о чланству 8194877 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024513  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.07.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.10.2021.