Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

247

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Вукашин  

 

Мацура  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3341-191  

jasmina.macura@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "UHY REVIZIJA" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024713  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.11.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.11.2019.