Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

248

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Слободан  

 

Драгољуб  

 

Шкуртић  

 

АДРЕСА

Београд, Палмира Тољатија 5/III  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3018-445  

slobodan.skurtic@pkf.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1024813  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2019.