Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

250

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Оливера  

 

Павел  

 

Лоци  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2458-707 064/1783-820  

olivera@codexaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Privredno društvo za reviziju CODEX AUDIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025013  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2019.