Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

252

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Радмила  

 

Радивоје  

 

Антонијевић  

 

АДРЕСА

Ужице, Димитрија Туцовића 42 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

031/511-571  

office@euaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025213  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.12.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.12.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.12.2019.