Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

253

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марина  

 

Милован  

 

Протић  

 

АДРЕСА

Београд, Кнез Михаилова 22 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/212-285  

majaprotic@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

AUDICON D.O.O. BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 22 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025313  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.12.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.12.2025.