Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

254

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Нада  

 

Тихомир  

 

Братић  

 

АДРЕСА

Нови Бановци, П.М. Павловића бб A/18 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3093-268  

audit@eunet.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "STANIŠIĆ-AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Данијелова 32 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025414  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.01.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2020.