Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

257

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маријана  

 

Душан  

 

Васиљевић  

 

АДРЕСА

Лазаревац, Мали Црљени 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2182-752  

marijana.vasiljevic@auditor.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Страхињића Бана 26 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1025714  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.03.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.03.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.03.2020.