Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

262

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Јово  

 

Маријан  

 

АДРЕСА

Београд, Ђорђа Станојевића 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

info@kpmg.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026214  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2020.