Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

263

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Драган  

 

Михић Муњић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 68 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3234-377  

jelena.mihic@mdmrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију "KRESTON MDM REVIZIJA" д.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Таковска 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026314  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.07.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.08.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.07.2020.