Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

275

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драго  

 

Милован  

 

Инђић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 100 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2299-347  

drago.indjic@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o., Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1027514  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.10.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.10.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.10.2026.