Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

276

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ледица  

 

Страхиња  

 

Стојиљковић Лишанин  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 17/II 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3348-429  

leda.s.lisanin@klsrevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju računovodstvo i poresko savetovanje KLS REVIZIJA d.o.o. Beograd-Stari Grad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 17/II 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1027614  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.10.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.10.2020.