Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

278

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сандра  

 

Радослав  

 

Јелушић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2458-707 064/1591-078  

sandra@codexaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Privredno društvo za reviziju CODEX AUDIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1027814  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.10.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.11.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.10.2026.