Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

284

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сања  

 

Миодраг  

 

Вуковић  

 

АДРЕСА

Београд, Др Драгослава Поповића 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3228-931  

sanja.vukovic@finexpertiza.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

FinExpertiza d.o.o., Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028415  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.01.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2024.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.01.2027.