Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

289

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марија  

 

Љубомир  

 

Цвејић  

 

АДРЕСА

Београд, Пајсијева 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2625-820  

auditor@auditor.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Страхињића Бана 26 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1028915  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.02.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.02.2021.