Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

292

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Иван  

 

Анђелко  

 

Трифковић  

 

АДРЕСА

Београд, Ђорђа Станојевића 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3020-538  

ivan@psr.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију "PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнегиње Зорке 96 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029215  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.03.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.03.2021.