Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

295

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зоран  

 

Миломир  

 

Каличанин  

 

АДРЕСА

Београд, Владетина 24 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/443-227  

zoranmkalicanin@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029515  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.04.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.05.2021.