Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

297

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ђорђе  

 

Момчило  

 

Радуловић  

 

АДРЕСА

Београд, Сланачки пут 80Ј/6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/338-423  

djordje.radulovic@euroaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1029715  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.08.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.09.2021.