Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

301

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Иван  

 

Слободан  

 

Илић  

 

АДРЕСА

Београд, Уздинска 39 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2656-930  

legeartisaudit@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

LEGE ARTIS AUDIT d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Уздинска 39 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1030115  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.11.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.10.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.11.2021.