Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

304

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бојана  

 

Војо  

 

Перуничић  

 

АДРЕСА

Сомбор, Јоргованска бб 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2326-700  

bojana.perunicic@finodit.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "FINODIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Имотска 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1030415  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.12.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.11.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.12.2021.