Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

310

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марија  

 

Милован  

 

Бјелопавлић  

 

АДРЕСА

Београд, Петра Јовановића 7 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3193-515  

marija.bjelopavlic@revizija-dst.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију финансијских извештаја "HLB DST-Revizija" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031016  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.01.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.01.2019.