Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

311

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марко  

 

Миодраг  

 

Филиповић  

 

АДРЕСА

Београд, Студентски трг 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3033-250  

office@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1031116  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.01.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.01.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.01.2025.