Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

320

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Љубиша  

 

Станојевић  

 

АДРЕСА

Београд, Ђорђа Вајферта 66 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/7591-456  

lawauditss@yahoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo sa ograničenom odgovornošću EKONOMSKO-FINANSIJSKA REVIZIJA Beograd-Vračar 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Ђорђа Вајферта 66 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032016  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.04.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.04.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.04.2025.