Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

323

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Владимир  

 

Мирко  

 

Краљ  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 11Г 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje Mazars d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 7Ђ 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1032316  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.06.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.06.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.06.2025.